A CULTURAL PROJECT

SAY IT NOW!

„Nimic din lumea reală nu-l emoționa, nu-i spunea nimic, decât dacă era un ecou al strigătelor furioase dinăuntrul său”

James Joyce, Portret al artistului la tinerețe

Am ales cuvintele lui Joyce ca moto pentru acest proiect, care își propune să răspundă artistic provocărilor unui sistem educațional departe de perfecțiune (rata uriașă de șomaj din rândul tinerilor absolvenți reflectă o falie între un sistem de predare axat pe teorie și realitățile sociale), dar și provocărilor ridicate de o societate indiferentă la problemele viitorilor adulți. Adolescenții României de azi nu beneficiază de posibilitatea de a vorbi liber despre opiniile și problemele lor; nu știu la cine să apeleze și cum să caute răspuns la întrebările fundamentale pentru ei.

„Nothing moved him or spoke to him from the real world unless he heard in it an echo of the infuriated cries within him”

James Joyce, Portrait of the Artist as a Young Man

We chose Joyce’s words as motto for this project that aims to counterpart artistically the challenges of the less than perfect educational system (the high rate of unemployment among young graduates reflects the rupture between a theoretical system of education and the social realities of everyday life) and those of a society indifferent to the issues of tomorrow’s adults. Teenagers of today’s Romania are unable to freely expose their opinions and problems; they don’t know who to turn to and how to address their most fundamental questions.

SAY IT NOW!
își propune să creeze un spațiu creativ de reflecție și expresie dedicată tinerilor, folosind mijloacele specifice ale artei teatrale (crearea de povești și explorarea lor prin intermediul diferitelor limbaje, cum sunt mișcarea scenică și arta video). Principalii beneficiari ai proiectului sunt adolescenții între 15-19 ani, comunitățile din care aceștia provin, dar și artiști interesați să conecteze filoanele creativității lor cu problemele stringente ale societății, mass-media, autoritățile locale, publicul de teatru etc. Ne-am propus să stimulăm imaginația tinerilor și să le îmbunătățim abilitățile de auto-expresie și relaționare prin teatru, să le lărgim orizontul de așteptare în ceea ce privește viitoarele cariere, să-i le oferim ocazia de a deveni parte dintr-un produs artistic profesional nou, care abordează chestiuni importante precum toleranță și excludere, abandon, violență și altele.
SAY IT NOW!
e rezultatul întâlnirii a două contexte culturale diferite, cel român și cel norvegian; în urma proiectului un număr de 28 tineri provenind din medii sociale diferite au fost direct implicați în cinci ateliere de creație. Aceștia au dezvoltat împreună cu regizorului și trei dintre actorii teatrului o serie de povești proprii, exploatate ulterior pe scenă de regizor și un dramaturg. Între rezultatele proiectului se mai numără un text nou de teatru, un spectacol de teatru nou, inclus în repertoriul Teatrului Național Timișoara, un film ce documentează atelierele, o campanie de conștientizare demarată în media, pe site-ul teatrului și pe rețelele de socializare, precum și un atelier realizat în parteneriat între Academia Națională de Arte din Olso și Universitatea de Vest Timișoara, care va disemina rezultatele proiectului în Norvegia și România.
SAY IT NOW!
aims to create a creative space of reflection and expression dedicated to young people, using the specific means of theatre art (developing stories, expressing them through various forms of language, including movement or video art etc.) The main target group of the project are teenagers aged 15-19, to which we add the communities they come from, artists interested in connecting their creativity with the urgencies of society, the media, local authorities, theatre audiences and so on. We aim to stimulate the young people’s imagination, the capacity of self-expression and interrelation through theatre, to widen their horizon of expectation for their future careers, to encourage them to be part of new professional artistic products, while approaching important issues such as tolerance and exclusion, abandonment, violence and so on.
SAY IT NOW!
brings together two different cultural backgrounds, the Romanian and the Norwegian one: as a result of the project 16 teenagers from different social backgrounds were directly involved in 4 creative workshops. Together with the stage director and four of the theatre’s actors, several stories were developed by the young people themselves, later artistically capitalised on by the stage director and  dramaturge. Among the project’s results are 1 completely new theatre text, 1 theatre performance included in the repertory of the Timisoara National Theatre, one film documenting the workshops, an awareness campaign developed in the media, on the theatre’s website and theatre’s social media, and a workshop created as partnership between the Oslo National Academy of Arts and the West University Timisoara, aimed to make our research findings known to a wide audience in Romania and Norway.
Partenerul norvegian al Teatrului Național Timișoara în acest proiect, Compania B.VALIENTE (reprezentată de regizorul Marcelino Martin Valiente și coregraful Gunhild Bjørnsgaard) are o experiență îndelungată în proiecte profesionale de teatru dedicate adolescenților și pornind de la experiențele reale ale acestora. Parteneriatul a oferit posibilitatea de a confrunta două sisteme educaționale diferite, precum și două viziuni diferite asupra rolului societății în formarea tinerilor, cu rezultate surprinzătoare pe care le-am valorificat creativ și profesional.

The Norwegian partner chosen for this project, the B.Valiente Company (from which we will work with stage director and playwright Marcelino Valiente and choreographer Gunhild Bjørnsgaard), has extensive experience in dealing with similar projects dedicated to teenagers and emerging from the real life experience of young people. The partnership offered the possibility of confronting two completely different systems of education, two different views as to the role of society in shaping the lives of teenagers, with surprising results that we valorised creatively and professionally.

SAY IT NOW!

ECHIPA/TEAM

team
ANA MUNTEANU
Actress
team
FLAVIUS RETEA
Actor
team
BOGDAN SPIRIDON
Actor
team
COLIN BUZOIANU
Actor
team
Marcelino M. Valiente
Artistic Director
Regizor
team
MIHAELA MICHAILOV
Writer
Dramaturg
team
BRAGE JONASSEN
Stage Designer
Scenograf
team
GUNHILD BJØRNSGAARD
Choreographer
Coregrafă
team
SEBASTIAN HAMBURGER
Composer
Compozitor
team
OVIDIU ZIMCEA
Light Designer
Light Designer
team
LUCIAN MATEI
Video artist
Video artist
team
GEANINA JINARU-DOBOȘ
Translator
Translator
team
CODRUȚA POPOV
Project manager
Managerul proiectului cultural

SAY IT NOW!

PROJECT PARTNERS
Teatrul National “Mihai Eminescu” din Timișoara

TNTm, unul dintre cele șase teatre Naționale din România, este situat în Timișoara (310 000 locuitori, oraș de pornire al revoluției anticomuniste din decembrie 1989 și punct central al Regiunii de Dezvoltare Vest România ). Deși primele referiri la existența unui teatru la Timișoara datează din 1753, pe 18 octombrie 1945, Ministerul Artelor avizează înființarea primului teatru profesionist din Timișoara, ulterior devenit Teatrul Național Timișoara (27 ianuarie 1971). Principalul obiect de activitate al Teatrului Național este producerea de spectacole profesioniste de teatru din cele mai diverse și de cea mai înaltă calitate (o medie de 15 premiere pe an) pe texte clasice sau contemporane în cele trei săli ale sale: (828) 774-7675 (600 locuri), Sala 2 (260 locuri - o scenă de tip black-box, una dintre cele mai moderne săli de teatru din țară, situată într-o clădire monument recuperată pentru teatru) și 310-339-8918 (40 locuri). Teatrul plănuiește inaugurarea celei a patra săli de teatru prin recuperarea foste sinagogi desacralizate din cartierul timișorean Fabric și tocmai a inaugurat atelierele de producție reunite sub titulatura „Fabrica de decoruri”, ce poate satisface atât necesitățile de producție interne, cât și eventule comenzi din partea altor teatre. În ceea ce privește poziția geografică, Teatrul Național are avantajul realizării de schimburi culturale cu teatre din Serbia și Ungaria (coproducții, regizori invitați, schimb de reprezentații etc). Tototdată, TNTm este membru al rețelelor pan-europene European Theatre Convention, Intertext și European Festivals Association.

COMPANY B. VALIENTE

a fost înființată în Olso, în 1997 de Marcelino Martin Valiente și Gunhild Bjørnsgaard. Principalele activități sunt producția de spectacole de teatru și dans contemporan, precum și film. Organizează de asemenea ateliere și cursuri de dans, teatru și film. De la bun început, compania a creat o întâlnire între diferite discipline ale artelor contemporane. Dansul a fost întotdeauna centrul cercetării, dar prin intermediul altor forme de expresie: video/arte vizuale, teatru, muzică și arhitectură. Company B.Valiente și-a amplasat scena în foarte multe locuri, transportând propunerea coregrafică în diferite locații - de la scena de avangardă la scene naționale, dar și în închisori, baze militare, galerii de artă, biserici; locuri care nu sunt întotdeauna foarte accesibile, și care solicită un efort din partea artiștilor. Puternic influențați de aceste amplasamente, ambii artiști au dezvoltat o formă de dans extrem de fizică, bazată de rezistență, contracții și rupturi.

“Mihai Eminescu” Timisoara National Theatre

TNTm is one of the 6 national theatres in Romania, located in Timisoara (310 000 inhabitants, the city of the the Romanian Anti-Communist Revolution and central point of the Development Region West Romania). Though reference to the existence of a theatre in Timisoara date back to 1753, on October 18th, 1945, The Ministry of Arts approves the establishment of the first professional theatre in Timisoara, later to become The National Theatre (on January 27 1971). The key activity of the National Theatre is the production of diverse and high quality professional theatre performances (an average of 15 new productions per season) based on new and classical drama on its three venues: the Main Stage (600 seats), 639-659-8082 (260 seats - a state of the arts, black box type stage located in a recuperated monument building) and 6135411497 (40 seats). The theatre also plans on opening a fourth venue by recuperating a desacralized former Synagogue and has just inaugurated an ensemble of workshops reunited under the name Set factory that has the capacity to satisfy internal production and external orders. The geographical position provides opportunity for cultural exchange with Hungarian and Serbian theatres. TNTm is a member of the European Theatre Convention, the Intertext and of the European Festivals Association networks.

COMPANY B. VALIENTE

The company was founded in Oslo in 1997 by Marcelino Martin Valiente and Gunhild Bjørnsgaard. The main activities are the creation of contemporary dance, theatre and film performances. The company has from the beginning made a crossover between different contemporary art disciplines. If the dance has always been the centre of research, it has always been thought in a transversal way with other forms of expression: video/visual arts, theatre, music and architecture. (800) 668-6675 has been transporting the stage to many places, carrying the choreographic proposition into locations such as avant garde stages to national stages, but also to jails, military bases, art galleries, churches; places which are not always easily accessible, and demands an effort from the artists, but at least to the audience to access spaces far away from their own socio-cultural origin. Strongly influenced by these environments, both artists have developed an extremely physical dance based on resistance, release, contractions and ruptures.

SAY IT NOW! este un proiect cultural finanțat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Lichtenstein și Guvernul României

SAY IT NOW! it's a cultural project supported by a grant from Norway, Iceland, Liechtenstein and the Romanian Government

FOTO/VIDEO/TEXT

PORTFOLIO


SAY IT NOW!

by Mihaela Michailov & Marcelino Martin Valiente

 
...fragment...
Ai fost vreodată tăcere?
O parte a corpului care își dorește să fie tăcere ?
O bucată de mână care își dorește să fie tăcere ?
O bucată de cap care își dorește să fie tăcere ?
O bucată de tăcere care își dorește să fie două bucăți de tăcere ?

La cinci ani, mama ți-a zis să taci din gură.
Pentru că un copil bun e un copil cuminte.
Pentru că un copil deștept e un copil tăcut.
Pentru că un copil tăcut e un copil dorit.
Tu ai zis mereu: mamă, eu nu sunt deștept.
Dar mama zicea: o să fii ceea ce nu ești
Într-o zi.
Într-o zi, într-o zi, oamenii zic mereu asta
Dar apoi uită și totul devine Ziua aia.

La grădiniță aveai lingura ta roz.

Nimeni nu voia lingura aia, pentru că era mică.
Pentru că era roz. Roz pal.
Copiii râdeau de tine.
”Prostul ! Prostul ! Îi place lingura roz”
Dar era lingura ta, și tu o iubeai.
O duceai cu tine tot timpul.
Erai copilul cu lingura.
Și erai tăcut.

În clasa întâi, copii inventaseră un joc.
În jocul ăla tu jucai rolul luzărului.
Rolul unui alergător care pierde mereu cursa.
Alergi.
Alergi.
Alergi.
Și la urmă pierzi.
Mereu câștigă altcineva.
Te împiedici.
Cazi.
Plângi.
Pierzi.
Nu întrebi niciodată de ce.
Pentru că ești tăcut.
Mama ți-a zis să fii tăcut.
Pentru că băieții tăcuți sunt iubiți.
Și tu vrei să fii iubit.
Nu?

Ești în clasa a cincea și vrei să stai în ultima bancă.
De ce ?
Ești tăcut.
Vrei să te joci cu lingura.
Profesoara îți zice să citești lecția.
Spui: lecția nu e acolo.
Nu e în carte.
Profesoara îți arată lecția.
Ba nu, spui, lecția nu e în carte.
Profesoara îți arată lecția.
Din nou. Din nou. Și din nou. Și din nou.
Închizi ochii.
Când îi închizi, vezi puncte.
Sute și sute de puncticele.
Albastre. Roșii. Galbene.
Profesoara îți cere să deschizi ochii.
Când predă lecția nouă.
Trebuie să te uiți în carte.
Dar cartea ta își ia zborul.
Lingura ta roz își ia zborul.
Capul tău își ia zborul.
Tu îți iei zborul.

În liceu ai note proaste.
N-o să se aleagă nimic de tine, spune mama ta.
Ai auzi asta de multe ori:
Nimic.
Nimic.
Nimic.
Îți iei placa și nu vrei să mai oprești.

Ești pe skateboard și respiri ușor.
Ai lingura roz în buzunar.
Râzi.
De ce ?
Nu știi.
Ești tăcut.

Ai 23 de ani.
Lucrezi într-o corporație.
Nimeni nu credea că ai să prinzi așa un post.

Pentru tine nu înseamnă nimic.
Lucrezi zece ore pe zi.
Plăți online - ePayments.
Șeful tău e mulțumit.
Muncești mult. Ești un angajat model.
Mama îți tot spune:
Dacă ai un post, ține-te de el
Nu-l pierde !
Modul cel mai bun de a te menține bine-mersi într-un post
E să taci
Un învingător știe să tacă.

Ai 34 de ani.
Ai o soție frumoasă și un fiu frumos
Pui la cale viitorul fiului tău
Pentru ca el să fie un învingător.
Așa cum tu ai fost un învingător.
Ai găsit cea mai bună grădiniță.
Și speri ca el să-și găsească propria lingură roz
Pentru că fiecare copil trebuie să-și găsească lingura lui.
În fiecare seară îi spui o poveste.
Îl săruți.
Îl pui în pătuț.
Și începi povestea ta preferată.
Povestea care te-a făcut ceea ce ești.
Cine ești.
A fost o dată ca niciodată un băiat. Un băiat tăcut.
Și băiețelul tău tăcut zâmbi, ca și cum în căpușorul lui somnoros se năștea o lume nouă.
...excerpt...
Have you ever been a piece of silence?
A piece of body wanting to be silence?
A piece of hand wanting to be silence?
A piece of head wanting to be silence?
A piece of silence wanting to be two pieces of silence?

When you were five, mom told you to shut up.
Because a good child is an obedient child.
Because a smart child is a silent child.
Because a silent child is a wanted child.
You always said: mom, I am not smart.
But mom told you: what you are not you will be.
One day.
People always say one day, one day.
But then they forget and turn everything into that day.

In kindergarten you had your little pink spoon.

Nobody wanted that spoon because it was little.
Because it was pink. A pale pink.
Kids mocked you.
„Look at him. Stupid boy! He is fond of a pink spoon!”
But the spoon was your spoon and you loved it.
You took it with you all the time.
You were the kid with the spoon. And you were silent.

In first grade, kids invented a game.
In that game, you played the part of the loser.
The part of a runner who always loses the race.

You run.
You run.
You run.
And in the end you lose.
Someone else always wins.
You stumble.
You fall down.
You cry.
You lose.
You never ask why.
Because you are silent.
Because mom told you to be silent.
Because silent boys will be loved boys.
And you want to be loved.
Don’t you?

You are in fifth grade and you want to sit in the last row.
Why?
You are silent.
You want to play with your spoon.
The teacher tells you to read the lesson.
You say: the lesson is not there.
The lesson is not in the book.
The teacher shows you the lesson.
No, you say, the lesson is not in the book.
The teacher shows you the lesson. Again.
Again. Again. Again.
You close your eyes.
When you close your eyes you see dots.
Hundreds and hundreds of little dots.
Blue. Red. Yellow.
The teacher wants you to open your eyes.
When a new lesson is taught
You have to look into your book.
But your book is flying.
Your pink spoon is flying.
Your head is flying.
You are flying.

In high-school, you get bad marks.
Nothing will come of you, says your mother.
You have heard this word so many times:
Nothing.
Nothing.
Nothing.
You grab your skate board and you don’t want to stop.
You are on your board and you breath slowly.
You keep your pink spoon in your pocket.
You laugh.
Why?
You do not know.
You are silent.

You are 23.
You work in a corporation.
Nobody believed you would ever reach such a position.
For you it’s just nothing.
You work 10 hours a day.
You are working in online Payments – ePayments.
Your boss is happy.
You work hard. You are a good employee.
Mom keeps telling you:
If you have a position, keep that position.
Do not lose your position!
The best way to keep a position safe and sound
Is to be silent
The winner is the silent one.

You are 34.
You have a beautiful wife and a beautiful son.
You arrange the future of your son
So that he can be a winner.
As you have been a winner.
You have found the best kindergarten for him
And you hope that he will find his pink spoon
Because every child has to find his spoon.

Every single night you tell him a story
You kiss him
You put him in his bed
And you begin your favourite story.
The story that made you what you are.
Who you are.
Once upon a time there was a boy. A silent boy.

And your silent boy smiled as if in his little dreaming head a new world was to begin.
...utdrag...
Har du noensinne vært et stykke stillhet?
En kropp som lengter etter å være stillhet?
En hånd som lengter etter å være stillhet?
Et hode som lengter etter å være stillhet?
En stillhet som ønsker å være to stillheter?

Da du var fem år, sa moren din at du skulle tie stille.
Fordi et snilt barn er et lydig barn.
Fordi et smart barn er et stille barn.
Fordi et stille barn er et ønsket barn.
Du sa alltid: mamma, jeg er ikke smart.
Men mamma sa: det du ikke er skal du bli.
En dag.
Folk sier alltid, en dag, en dag.
Men så glemmer de og gjør at alt blir til den dagen.

I barnehagen hadde du en liten rosa skje.

Ingen ville ha den skjeen fordi den var så liten.
Fordi den var rosa. Blek rosa. Barna ertet deg.
”Se på den dusten! Han er glad i en rosa skje!”
Men det var din skje og du elsket den.
Du hadde den med deg hele tiden.
Du var: ungen med skjeen. Og du var stille.

I første klasse fant de andre barna på en lek.
I den leken var det du som spilte rollen som taperen.
Taperen som alltid taper en konkurranse.
Du løper.
Og løper.
Tilslutt så taper du.

Det er alltid noen andre som vinner.
Du snubler.
Du faller.
Du gråter.
Du taper.
Du spør aldri hvorfor.
Fordi du er stille.
Fordi moren din sa du skulle være stille.
Fordi den stille gutten alltid er gutten som blir elsket.
Og du vil bli elsket.
Vil du ikke?

Du går i femte klasse og du vil sitte bakerst i klassen.
Hvorfor?
Du er stille.
Du har lyst til å leke med skjeen.
Læreren ber deg om å lese leksen.
Du sier: leksen er ikke her.
Leksen er ikke i boka.
Læreren viser deg leksen.
Nei, sier du, leksen er ikke i boka.
Læreren viser deg leksen. Igjen.
Og igjen. Og igjen. Og igjen.
Du lukker øynene.
Når du lukker øynene ser du prikker.
Hundrevis på hundrevis av små prikker.
Blå. Røde. Gule.
Læreren vil at du skal åpne øynene.
Når dere går igjennom en ny lekse
Må du se i boka.
Men boka di flyr.
Den rosa skjeen din flyr.
Hodet ditt flyr.
Du flyr.

I videregående får du dårlige karakterer.
Du kommer til å bli et null, sier moren din.
Du har hørt det ordet så mange ganger.
Et null.
Et null.
Et null.
Du tar skateboardet ditt og du vil ikke slutte.
Du står på skateboardet og du puster langsomt.
Du har den rosa skjeen i lomma.
Du ler.
Hvorfor?
Du vet ikke.
Du er stille.

Du er 23. Du jobber i et firma.
Ingen trodde at du noensinne skulle få en så god stilling.
For deg er det bare en « null-stilling ».
Du jobber 10 timer om dagen.
Du jobber med online-betalingsløsninger.
Sjefen din er fornøyd.
Du kobber hardt. Du er en god ansatt.
Moren din sier hele tiden:
Når du har fått en stilling må du holde på den.
Ikke mist stillingen din!
Den beste måten å holde på en stilling

Er å være stille.
Vinneren er den som er stille.

Du er 34.
Du har en vakker kone og en vakker sønn.
Du legger til rette for din sønns fremtid.
Slik at han kan bli en vinner.
Slik som du har vært en vinner.
Du har funnet den beste barnehagen for ham.
Og du håper at han vil finne sin lille rosa skje.
Fordi alle barn må finne sin skje.

Hver eneste kveld forteller du ham et eventyr.
Du kysser ham.
Du legger ham i sengen sin.
Og du begynner å fortelle yndlingseventyret ditt.

Den fortellingen som gjorde deg til den du er.
Den du er.
Det var en gang en gutt. En stille gutt.
Og den stille gutten smilte som om en ny verden åpnet seg inne i hans lille drømmende hode.

SAY IT NOW!

 • SAY IT NOW TEAM
  2nd MARASESTI St.
  300086 TIMISOARA
  ROMANIA, EUROPE
 • (+40) 256 201 288
 • (+40) 752 113 551
 • INFO [AT] SAYITNOW.RO
 • WWW.SAYITNOW.RO

Privacy Preference Center

Necessary

Cookies that are necessary for the site to function properly.

gdpr

Advertising

Analytics

These are used to track user interaction and detect potential problems. These help us improve our services by providing analytical data on how users use this site.

_ga, _gat, _gid

Other